มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา

 26 ก.พ 2560    8,624 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาการเงินการธนาคาร 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/เอก)
2. อาจารย์ สาขาสังคมศึกษา 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/เอก)
3. อาจารย์ สาขาภาษาไทย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/เอก)
4. อาจารย์ สาขาดนตรีศึกษา 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/เอก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-3642-7501

=> ประกาศรับสมัคร <=