มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

 28 ก.พ 2560    5,336 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 1 อัตรา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและที่พัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
อัตราเงินเดือน: ปริญญาโท 28,000 บาท ปริญญาเอก 33,900 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252 ถึง 3

=> ประกาศรับสมัคร <=