มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครอาจารย์ 12 อัตรา

 14 ก.พ 2560    8,393 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 อัตรา (ปริญญาโท)
3.  สาขาวิชาจิตวิทยา 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
4.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
5. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
6. สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
7. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
8. สาขาวิชาอาชีวอนานัยและความปลอดภัย 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
9. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
10. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
11. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจว 1 อัตรา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน: ปริญญาโท 26,250 บาท ปริญญาเอก 31,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

=> ประกาศรับสมัคร <=