มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านการท่องเที่ยว 5 อัตรา

 18 ก.พ 2560    3,020 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านการท่องเที่ยว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้
ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (สองภาษา)สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์  จำนวน 5 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน: 24,500 หรือ 29,400 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร.0-3947-1082

=> ประกาศรับสมัคร <=