มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 16 อัตรา

 14 ก.พ 2560    4,213 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
1. สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
2. สาขาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
3. สาขาการเงินและการธนาคาร 5 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
4. สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
5. สาขาประถมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
6. สาขาการสอนสังคมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
7. สาขาการสอนภาษาไทย 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
8. สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
9. สาขาการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
10. สาขาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)
11. สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 2 อัตรา (ปริญญาโท/เอก)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-299679 ต่อ11300

=> ประกาศรับสมัคร <=