มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 7 อัตรา

 2 ม.ค 2560    6,325 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. สาขาด้านสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา (ปริญญาเอก) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
2. สาขาด้านนาฏศิลป์ (ปริญญาเอก หรือปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500/21,000 บาท
3. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาเอก) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
4. สาขาด้านประถมศึกษา (ปริญญาเอก หรือปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500/21,000 บาท
5. สาขาด้านเทคนิคสัตวแพทย์ (ปริญญาเอก หรือปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500/21,000 บาท
6. สาขานิติศาสตร์ (ปริญญาเอก) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-20 มกราคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร.0-4371-3060

=> ประกาศรับสมัคร <=