มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง 4 อัตรา

 26 ก.พ 2560    6,476 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
2. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
3. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
4. อาจารย์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

=> ประกาศรับสมัคร <=