มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 10 ม.ค 2560    4,194 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครอาจารย์สัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. อาจารย์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
2. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
3. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
4. อาจารย์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
5. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา (ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์)
6. ช่างควบคุมงานก่องสร้าง 1 อัตรา (ปริญญาตรี หรือ ปวช. หรือ ปวส. สาขาการก่อสร้าง)
7.  ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ 1 ปี)
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

=> ประกาศรับสมัคร <=