มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูโรงเรียนสาธิต (ป.ตรี) 8 อัตรา

 23 ก.พ 2560    7,678 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครครูโรงเรียนสาธิต (ป.ตรี) 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต
1. ครู สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. ครู สาขาภาษาไทย 1 อัตรา
3. ครู สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
4. ครู สาขาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
5. ครู สาขาสังคมศึกษา 1 อัตรา
6. ครู สาขาดนตรีสากล 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สมัครได้)
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=