มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา

 14 ก.พ 2560    7,786 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาการบัญชี 1 อัตรา ปริญญาเอก
2. อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ 2 อัตรา ปริญญาโท - ปริญญาเอก
3. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปริญญาโท - ปริญญาเอก
4. อาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท - ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 26,250 - 31,500 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 206, 207

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=