มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา

 6 ม.ค 2560    1,376 ครั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านปรัชญา
 
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ และสอบถามได้ที่ 0-2696-5207