ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจพ. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

 3 ม.ค 2560    2,274 ครั้ง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตสาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 785 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8116

=> ประกาศรับสมัคร <=